Privacybeleid

by Bets - Crochet Designs garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat ik ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlang bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens ik verwerk, wat ik met deze persoonsgegevens doe, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van mijn dienstverlening, legt by Bets - Crochet Designs gegevens vast (uw naam, uw e-mailadres). by Bets - Crochet Designs gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van by Bets - Crochet Designs van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht by Bets - Crochet Designs rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit per e-mail melden aan info@bybets.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Uw gegevens worden hiervoor dan geblokkeerd en indien gewenst verwijderd. 

Privacybeleid andere websites
Op by Bets - Crochet Designs zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar
info@bybets.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. 

Wijzigingen
by Bets - Crochet Designs houdt zich te allen tijde het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.